Lies Willers en Ellen Joormann

Trainingen voor vrijwilligersorganisaties

Wij trainen vrijwilligers in zorg en welzijn

 

Ellen Joormann

Ellen Joormann

Vrijwilligerswerk verbindt mensen

Vrijwilligers in welzijn en informele zorg zijn actief in de opvang van kwetsbare mensen, bij ondersteuning in de zorg of bij integratie en activering. Zij vormen voor veel mensen uit deze doelgroepen een ‘bruggetje’ naar onze samenleving.

Wat hun betrokkenheid en deskundigheid vergroot, zijn betekenisvolle activiteiten en ontmoetingen, aandacht en waardering en, niet op de laatste plaats, begeleiding en scholing.

Lies Willers

Lies Willers

Onze workshops en trainingen voor vrijwilligers

Wij bieden een schat aan ervaring en deskundigheid binnen de werkvelden waarin vrijwilligers actief zijn.

Onze basistrainingen voor vrijwilligers gaan over contact maken, afstemmen, signaleren en grenzen aangeven.

De thema’s van onze verdiepende trainingen zijn bijvoorbeeld: ondersteunen bij een ernstig verlies, activeren van (eenzame) ouderen en coachen van vrijwilligers.

 

Kijk voor de trainingsthema’s bij trainingen voor uitvoerend vrijwilligers en bij trainingen voor bestuurders en begeleiders 

Vragen van onze opdrachtgevers

Maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties willen hun vrijwilligers toerusten met bagage zodat zij hun taak met plezier en kwaliteit uit kunnen voeren. Hieronder een paar voorbeelden van vragen die wij van hen kregen.

 Coördinator van een Sociaal Wijkteam over de activerende rol van vrijwilligers:

“Lies en Ellen, kunnen jullie onze vrijwilligers trainen volgens de methodiek van ‘activerend huisbezoek’ en ‘motiverende gespreksvoering’? Wij willen hen goed voorbereiden om kwetsbare wijkbewoners te steunen iets aan hun leven te veranderen.”

Projectleider van een welzijnsorganisatie over ‘zwaardere’ doelgroepen:

“Wij willen onze vrijwilligers laten trainen in het omgaan met emoties, weerstand en grensoverschrijdend gedrag. Zij krijgen namelijk steeds vaker te maken met deelnemers en bezoekers met een psychische ziekte. Dit stelt hen regelmatig voor de vraag: hoe blijf ik respectvol in het aangeven van grenzen?”

Vrijwilligerscoördinator van een zorginstelling over leidinggeven aan vrijwilligers:

“Als coördinator ben ik klankbord, begeleider en coach van onze vrijwilligers. Hierin kom ik mijn valkuilen en dilemma’s tegen. Welke stijl van leidinggeven is effectief en welke vaardigheden kan ik ontwikkelen om de vrijwilligers goed te begeleiden?”