Lies Willers en Ellen Joormann

Trainingen voor vrijwilligersorganisaties

Wij trainen vrijwilligers in zorg en welzijn

 

Vrijwilligerswerk stimuleert verbondenheid en zorg voor elkaar

De betekenis van vrijwillige inzet op lokaal niveau wordt steeds belangrijker. Vrijwilligers zijn actief op vele terreinen: opvang van kwetsbare groepen, ondersteuning in de zorg, integratie en activering. In het kader van de WMO en de nieuwe participatie- en zorgwet organiseren veel gemeenten ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. In opdracht van de (lokale) maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties rusten wij vrijwilligers toe met kennis, (gespreks-) vaardigheden en een passende houding, zodat zij hun taak met kwaliteit uit kunnen voeren.

Workshops en trainingen

In de loop der jaren bouwden wij als trainers een schat aan ervaring en deskundigheid op binnen de werkvelden waarin uw vrijwilligers actief zijn. Om de kwaliteit en continuïteit van hun werk te vergroten en te borgen, ontwikkelden wij diverse trainingen en workshops. Ons aanbod variëert van algemene basistrainingen, zoals contact maken, afstemmen en grenzen aangeven, tot verdiepende thematrainingen, zoals het leren steunen bij een ernstig verlies en het activeren van (eenzame) ouderen.

Kijk voor de trainingsthema’s bij trainingen voor uitvoerend vrijwilligers en bij trainingen voor bestuurders en begeleiders.

Vragen van onze opdrachtgevers

 Een coördinator van een wijkproject over de activerende rol van vrijwilligers:

“Lies en Ellen, kunnen jullie onze vrijwilligers trainen volgens de methodiek van ‘activerend huisbezoek’ en ‘motiverende gespreksvoering’? Wij willen hen goed voorbereiden om kwetsbare wijkbewoners te steunen iets aan hun leven te veranderen.”

Een projectleider welzijn over ‘zwaardere’ doelgroepen:

“Wij willen onze vrijwilligers laten trainen in het omgaan met emoties, weerstand en grensoverschrijdend gedrag. Zij krijgen namelijk steeds vaker te maken met deelnemers en bezoekers met een psychische aandoening. Dit stelt hen regelmatig voor de vraag: hoe blijf ik respectvol in het aangeven van grenzen?”

Een vrijwilligerscoördinator van een zorginstelling over leidinggeven aan vrijwilligers:

“Als coordinator ben ik klankbord, begeleider en coach van onze vrijwilligers. Hierin kom ik mijn valkuilen en dilemma’s tegen. Welke stijl van leidinggeven is effectief en welke vaardigheden kan ik ontwikkelen om de vrijwilligers goed te begeleiden?”